Porady, ale bez przesady

Przesada w żadnej dziedzinie nie jest zalecana ani wskazana, nawet wówczas, gdy chodzi o dbałość o własne zdrowie. Przeważnie jednak osoby mające skłonności do przesady, nie zdają sobie z tego sprawy, a ich troska o zdrowie staje się niemal obsesyjna. Każdy przeciętny człowiek odczuwa od czasu do czasu jakieś dolegliwości zdarza mu się ulec chorobie. Na oznaki mogące oznaczać początek choroby reakcją racjonalną jest zasięgnięcie porady lekarskiej. Jednakże nie zawsze chwilowy dyskomfort sygnalizuje chorobę i na ogół każdy potrafi to dostrzec. Ludzie obsesyjnie wyczuleni na punkcie swojego zdrowia różnic takich nie zauważają i z każdą drobna bolesnością, zmianą na skórze czy gorszym samopoczuciem biegną do lekarza, choć może nie koniecznie po faktyczna poradę zdrowotną. Lekarz na ogół nie ma czasu na rozmowę, dla świętego spokoju wypisuje jakieś recepty, mimo że choroby u pacjenta nie dostrzegł. Ten ostatni, utwierdzony w tym, że zachorował, wykupuje zapisane specyfik i oczywiście wszystkie je zażywa, powodując czasem niekorzystne interakcje pomiędzy preparatami. Porada zdrowotna nie zawsze powinna więc wychodzić naprzeciw oczekiwaniom pacjenta, ale jednoznacznie służyć jego zdrowiu. Powraca teza, że w takich sytuacjach czas poświęcony na rozmowę z pacjentem jest na wagę złota i zdrowia.

Porady chciane i nie chciane

Ludzie są oczywiście i na szczęście różni, można jednak spróbować podzielić ich na grupy, stosując konkretne kategorie doboru. Można na przykład mówić o ludziach maniakalnie dbających o swój wygląd i poświęcających na to masę czasu i pieniędzy oraz, wręcz przeciwnie, abnegatów, którzy gotowi są chodzić w byle czym. Podobnie jest z podejściem do kwestii własnego zdrowia. Istnieje grupa ludzi pieczołowicie dbających o zdrowie i druga – zupełnie się nim nie przejmująca. Jednostki zaliczane do pierwszej grupy dokładają wszelkich starań aby prowadzić racjonalny i higieniczny tryb życia, sporo czasu spędzają na komponowaniu dziennej i tygodniowej diety zapewniającej dostarczanie organizmowi niezbędnych i ważnych substancji odżywczych i pro zdrowotnych. Chętnie korzystają z wszelkiego rodzaju porad zdrowotnych, zarówno tych w gabinetach lekarskich, jak i poradnictwa popularnego dostępnego w mediach. Ludzie będący ich przeciwieństwem absolutnie nie przywiązują wagi do tego co jedzą, kiedy i w jakich ilościach. I tej właśnie grupie bardziej przydatna byłaby porada zdrowotna. Dotarcie z nią stanowi duże wyzwanie, gdyż w charakterze tego typu osób nie leży zainteresowanie poradami zdrowotnymi ani edukacja prozdrowotną. Porada taka powinna być więc niejako przemycona do świadomości odbiorcy.

Praca i zdrowie

Statystyczny dorosły człowiek spędza w pracy przynajmniej osiem godzin, pięć dni w tygodniu. Czynności wykonywane w godzinach pracy (w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska) mogą stanowić mniej lub bardziej wyczerpującą część doby a więc wymagająca po jej zakończeniu odpoczynku i regeneracji organizmu. Zakłady pracy nie utrzymują już obecnie własnych poradni lekarskich, a opiekę zdrowotną wobec pracowników zlecają podmiotom zewnętrznym. W takiej sytuacji porady zdrowotne udzielane podczas obowiązkowych badań okresowych bywają oderwane od faktycznych warunków pracy osoby badanej. Niewątpliwą zaletą poradni przyzakładowych była doskonała orientacja pracujących tam lekarzy w specyfice danego zakładu i wynikających z niej skutków dla pracowników. W tej chwili w każdym zakładzie pracy, biurze, czy ośrodku teoretycznie stosowane są zasady opracowane przez specjalistów medycyny pracy i będące powszechnie obowiązującymi. Nie zawsze można to przełożyć na konkretny przykład. Wówczas porada zdrowotna staje się bardziej teoretyczna niż faktycznie możliwa do zastosowania w realnym życiu. Określone normy dotyczące nasilenia hałasu, zapylenia, oświetlenia, odległości od toalety pozostają w konkretnych przypadkach wyłącznie na papierze i wszyscy się z tym godzą. Lekarz, udzielający porady związanej z warunkami pracy i nie znający realiów, działa często mało skutecznie.

Zdrowie z dnia na dzień

Aby nie narażać własnego zdrowia na szwank i dbać o nie w sposób wystarczający, nie trzeba podejmować bohaterskich wyczynów ani ponosić nadmiernych kosztów. Wystarczy posiąść świadomość jaki jest aktualny stan własnego zdrowia i jaki tryb życia będzie dla niego najlepszy, a potem konsekwentnie go stosować. Najbezpieczniej podeprzeć się pomocą fachowca. Każdy mechanizm, a szczególnie tak skomplikowany jak ludzki organizm, wymaga od czasu do czasu gruntownego przeglądu i diagnostyki. Wspomagając się poradami zdrowotnymi łatwiej określić obiektywny stan zdrowia i podjąć działania przez ten stan wymagane. Sensowna porada zdrowotna jest pomocna również w podtrzymywaniu świadomości funkcjonowania w określonej przestrzeni i podlegania upływowi czasu. Od lekarza łatwiej przyjąć prawdę o konieczności dostosowania stylu życia do własnej, aktualnej kondycji zdrowotnej i wieku. Porady zdrowotne powinny zawierać nie tylko wytyczne do dalszego działania, ale również wyczerpujące informacje o zasadach funkcjonowania organizmu ludzkiego i niebezpieczeństwach, które wynikają z nieprawidłowego żywienia, złych nawyków życia codziennego, niedostatku snu, braku ruchu, itd. Warto również poznać z ust fachowca informacje o najczęstszych schorzeniach wieku podeszłego oraz sposobach radzenia sobie z nimi.

Profilaktyka czy leczenie

W większości dziedzin tak zwana profilaktyka okazuje się w końcowym rozrachunku mniej kosztowna niż naprawianie szkód. Można zaryzykować twierdzenie, że w sferze zdrowotnej zasada ta jest w stu procentach słuszna. Rozsądek i profilaktyka wypadają taniej niż procedura leczenia i dotyczy to obu stron postępowania, czyli lekarzy oraz pacjentów. Dlatego porady zdrowotne obejmujące profilaktykę powinny być dostępne i popularne na równi z poradami związanymi ze zwalczaniem schorzenia już zaistniałego. Badania profilaktyczne, refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia wciąż nie są w wystarczający sposób rozpropagowane i zalecane. Dotyczą one wczesnej diagnostyki najbardziej popularnych i groźnych chorób, a zadaniem poradnictwa zdrowotnego jest przekonanie jak najszerszych grup społecznych do poddawania się im. Doradzanie pacjentom przez osoby zaufane, swoich lekarzy rodzinnych o konieczności stosowania profilaktyki powinno być standardem. Ideałem byłyby cierpliwe rozmowy z pacjentami, wyjaśnianie mechanizmów działań profilaktycznych, łagodzenie leków i nakłanianie do racjonalnych zachowań. Niestety, w gabinecie lekarza rodzinnego, a tym bardziej specjalisty rzadko znajduje się czas na taką rozmowę. Dużą rolę wspierającą poradnictwo mogą odegrać media, a szczególnie telewizja, która oglądana jest praktycznie wszędzie.

Dzieci i wiedza o nich

Instynkt samozachowawczy dziecka w bardzo ograniczonym zakresie może stanowić bazę odpowiedniej postawy prozdrowotnej. Dlatego tak kluczowe znaczenie ma sensowna opieka nad dzieckiem, na którą składa się edukacja, wychowanie, zabezpieczanie podstawowych potrzeb dziecka i czuwanie nad bezpieczeństwem i zdrowiem. Rodzice nie zawsze posiadają odpowiednią wiedzę pozwalającą prawidłowo odczytać sygnalizowane przez dziecko potrzeby. Niezmiernie ważny jest możliwie szeroki dostęp do porad dla młodych rodziców, szczególnie porad zdrowotnych. Rodzice powinny mieć możliwość swobodnego korzystania z doradztwa w zakresie diety i żywienia, ponieważ to oni dobierają składniki diety swojej pociechy i to na nich leży odpowiedzialność, aby jedzenie było nie tylko smaczne i sycące, ale przede wszystkim zawierało wszystkie niezbędne dla zdrowia składniki. Porady zdrowotne dla młodych rodziców powinny być pomocne w zapewnieniu harmonijnego rozwoju dziecka – zarówno intelektualnego jak i fizycznego. Mieści się w nich dawka czasu, jaki maluch spędzi na świeżym powietrzu i co będzie w tym czasie robił. Często rodzice zmagają się z sytuacją, w której obserwują brak odpowiedniej porcji snu dziecka. Bez fachowej porady trudno im poradzić sobie z tym problemem w sposób odpowiedni i bezpieczny dla zdrowia pociechy.

Kiedy warto szczepić się przeciwko grypie?

Od pewnego czasu ludzie zaczęli bać się wirusa grypy, który mutował do postaci bardzo niebezpiecznej dla zdrowia a nawet życia ludzkiego. Nic więc dziwnego, że coraz chętniej ludzie ustawiają się w kolejkach po szczepionki, które mają pomóc uniknąć zakażenia właśnie tym wirusem. Pozostaje jednak pytanie, kiedy szczególnie warto zaszczepić się przeciwko grypie. Wśród grup osób, dla których szczepienie takie jest szczególnie wskazane znajdują się między innymi osoby na co dzień mające kontakt z osobami chorymi, czyli lekarze i pielęgniarki. Szczególnie narażone na zarażenie się wirusem są także ludzie, którzy w ciągu dnia stykają się z dużą liczbą obcych ludzi, a więc sprzedawcy, szczególnie w dużych sklepach i hipermarketach, czy też nauczyciele oraz urzędnicy państwowi, którzy zajmują się bezpośrednią obsługą petentów. Kolejną ważną grupą, która również potrzebuje szczególnej ochrony przed wirusem grypy są dzieci, bo ich system immunologiczny nie jest jeszcze w pełni ukształtowany i sam nie potrafi się skutecznie bronić przed zarazkami. Oczywiście przeciwko grypie warto szczepić się co roku, ponieważ szczepionka jest modyfikowana w taki sposób, by być w danym sezonie jak najbardziej skuteczną. Pod uwagę bierze się tutaj możliwe mutacje wirusa. Nowe szczepionki na rynku pojawiają się w okresie jesieni, więc wtedy jest najlepszy moment, by z nich skorzystać.

Czy warto szczepić się przeciw różnym chorobom?

Współczesna medycyna w obecnych czasach proponuje szereg rozwiązań, które chronić mają ludzi przed rozwojem różnych chorób. Przede wszystkim jedną z jej zdobyczy są szczepionki. To dzięki nim możliwe było opanowanie epidemii takich chorób, jak choćby ospa, które swego czasu dziesiątkowały populacje ludzi w różnych częściach świata. Dziś jednak coraz częściej usłyszeć można głosy ludzi, którzy twierdzą, że szczepienia mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka. Przede wszystkim wypowiedzi takie dotyczą szczepień podawanych małym dzieciom. Niektórzy twierdzą, że takie szczepienia mogą wywoływać zaostrzenie się pewnych objawów chorobowych czy powodować biegunkę lub nawet bardzo poważne problemy zdrowotne. Z drugiej jednak strony dysponujemy dziś wynikami testów naukowych, w myśl których stwierdza się, że szczepionki, szczególnie te najbardziej nowoczesne podawane małym dzieciom, są w zupełności bezpieczne. Oczywiście pod warunkiem, że zostaną podane dziecku zdrowemu, którego odporność w momencie szczepienia nie jest osłabiona. Zasada to dotyczy zresztą także osób dorosłych, które na przykład planują zaszczepić się przeciwko grypie. Odpowiedź na pytanie, czy warto się szczepić nie jest więc jednoznaczna, choć do przyjmowania szczepień namawiają lekarze. Przed przyjęciem szczepionki warto jednak sprawdzić u lekarza, czy po prostu jest się zdrowym.

Jakie suplementy diety warto stosować?

W obecnych czasach można zauważyć znaczny wzrost obecności w różnych mediach reklam, które zachęcają do korzystania z wielu suplementów diety. Gdybyśmy chcieli korzystać ze wszystkich porad, jakie słyszymy w radio czy telewizji, tak naprawdę każdy z nas powinien zaopatrzyć się w przysłowiową cała aptekę leków. Ale przecież wiadomo, że zbyt duże przyjmowanie różnych środków medycznych może także niekorzystnie wpływać na nasze zdrowie. Nie oznacza to oczywiście, by całkowicie zaprzestać stosowania różnego rodzaju suplementów diety. Jednak zanim się po nie sięgnie, warto dowiedzieć się, które z tych oferowanych przez reklamy suplementów są nam naprawdę potrzebne. W tym celu warto udać się na badania krwi oraz wykonać inne podstawowe testy i badania zlecone przez lekarza. Dzięki temu będzie można w łatwy sposób wykryć wszelkie niedobory składników odżywczych w organizmie. Następnym krokiem jest zdecydowanie, które z tych niedoborów da się zniwelować zmianą diety, a które trzeba będzie uzupełnić właśnie wybranymi suplementami diety. Oczywiście są sytuacje, w których warto sięgać po różne środki farmakologiczne. Na przykład panie planujące ciążę powinny zaopatrzyć się w kwas foliowy, a osoby, które chcą skutecznie schudnąć mogą wspomagać się wybranymi suplementami hamującymi nadmierne łaknienie.

Jak zadbać o zęby małego dziecka

Kilka pierwszych lat życia dziecka to niewątpliwie okres najbardziej gwałtownego rozwoju. Jest to też czas, w którym maluch jest całkowicie zależny od rodziców i to oni są odpowiedzialni za to, by wykształcić w maluchu jak najbardziej prawidłowe zachowania, w tym także takie zachowania, których celem jest dbanie o własne zdrowie. Jedną ze szczególnie ważnych rzeczy jest dbanie o zęby młodego człowieka. Na początku, w momencie, gdy dzidziuś ma około pół roku, należy przygotować się na to, że zaczną mu się wyżynać pierwsze ząbki. Proces ten jest bardzo bolesny, więc aby złagodzić dziecku ból należy przede wszystkim zaopatrzyć się w odpowiednie środki przeciwbólowe, a także w specjalne żele chłodzące, które nakłada się bezpośrednio na bolące dziąsła. Kiedy już zęby wyjdą, należy rozpocząć proces odzwyczajania dziecka od smoczka i butelki. Zbyt długie ssanie może bowiem niekorzystnie wpływać na rozwój zgryzu, którego wady w przyszłości skutkować będą na przykład wadami wymowy i wymagać będą korekcji za pomocą aparatu na zęby. Kolejną ważną sprawą jest nauczenie dziecka dbania o higienę jamy ustnej, czyli przyzwyczajanie go do codziennego mycia zębów. Warto w tym celu zakupić specjalną szczoteczkę, którą mała dłoń dziecka będzie w stanie łatwo uchwycić oraz specjalną pastę, której składniki nie będą zbyt silne dla nie do końca rozwiniętego szkliwa.